Praktiske oplysninger ved kÝb af Welshponyer & - Cobs

 

Køb af heste og hestens papirer

Lovgivningen kræver, at alle heste registreres og får pas. Føl skal chipmærkes og have pas inden 31/12 i fødselsåret eller inden føllet fylder 6 måneder alt efter, hvad der kommer senest. Køber man et føl efter dette tidspunkt bør passet (og for danskregistrerede heste ejercertifikatet) derfor altid følge med føllet ved salg. Man skal være opmærksom på, at føllet uanset alder skal være besigtiget og chipmærket ved moders side – flyttes føllet fra moder før dette er sket, vil det typisk være nødvendigt at lave DNA/afstamningskontrol på føllet for at få udstedt pas.

For ældre hestes vedkommende siger lovgivningen, at 1-4 årige heste skulle have pas inden 31/12/2010, 5-8 årige heste inden 30/6/2011 og alle øvrige heste inden 31/12/2011. Køber man hest efter udløbet af denne deadline bør pas og eventuelt ejercertifikat altid udleveres i forbindelse med handlen.

Foreningen kan ikke holdes ansvarlig for indhold i salgsannoncer på foreninges website.

 

Grundet den øgede globalisering og dermed mulighed for import af udenlandske welsh ponyer, gør bestyrelsen potentielle købere opmærksom på følgende: 

• Generelt skal det siges, at man skal købe hest som man køber bil, det vil sige, at du SKAL have registreringsattesten (passet) med ved overdragelse. Forlad dig aldrig på en forklaring om, at registreringen kan laves efterfølgende. Hvis dette overhovedet er muligt, er det under alle omstændigheder en kostbar og besværlig affære. Dette gælder både ponyer med dansk og udenlandsk registrering.

• For engelsk opdrættede ponyer gælder, at dyret skal have et pas, som Welsh Pony & Cob Society (WPCS) har underskrevet, stemplet logo samt ”EXPORT” i (se eksempel her) for at være korrekt eksporteret. Såfremt den ikke er registreret som eksporteret i Welsh Pony & Cob Society, kan den ikke senere anerkendes som værende welsh pony og dermed bruges til avl og udstilling. Såfremt det pågældende dyr ikke er korrekt eksporteret, skal du ikke investere i dyret.

• Ponyer fra resten af Europa skal også ledsages af et hestepas, hvor f.eks. aftegn og farve matcher hesten. Desuden gælder det, at alle welsh ponyer SKAL kunne føres tilbage til de oprindelige eksporter fra Wales uanset om der er tale om 1 eller 10 generationer bagud. Den bliver ALDRIG accepteret som andet end WPBR, hvis de oprindelige eksporter ikke er 100% sporbare uanset antallet af efterfølgende renavlede generationer. Vi gør specielt opmærksom på tysk opdrættede ponyer med TYSKE papirer, da tyskerne ofte ændrer navnene på ponyerne, hvilket ikke er tilladt jf. moderforbundet. Denne navneændring gør det enormt svært at spore de oprindelige eksporter, da den pågældende pony kan have et forskelligt navn i alle delstater i Tyskland!

• Det bliver i sidste ende dit problem, hvis du alligevel køber katten i sækken! Har du investeret i dyret, så henvend dig til sælger og bed om at få tingene bragt i orden om muligt eller lad handlen gå tilbage. Har du spørgsmål desangående, er du velkommen til at kontakte foreningens formand.