Medlemskab

Optagelse som medlem af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark er ikke betinget af, at man allerede er avler. Som medlemmer optages alle personer, der er interesserede i én eller flere af Welsh avlens 5 sektioner.

Medlemskaber i Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark 2024

Medlemskaberne opdeles i nedenstående typer:

  Priser årligt Ret til at få avlsgodkendte hingste optaget på foreningens hingsteliste + ret til at stå på avlerfortegnelsen Brugeradgang til Welshdata.dk Brugeradgang til hestedata.dk Ret til at modtage medlemsinformationer der udsendes via elektroniske medier samt trykte medier Ret til at få optaget salgsannoncer på foreningens hjemmeside Ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og arrangementer, og som udstiller ved kåring og foreningsshow, brugsklasser Deltagelse i generalforsamlingen
Stemmeret og valgbarhed
Avler – Personligt 550 kr.
(uændret i 2025)
X X X X X X Deltagelse i Generalforsamlingen med stemmeret og valgbarhed
Avler – Familie* 700 kr.
(uændret i 2025)
X X X X X X Deltagelse i Generalforsamlingen med stemmeret og valgbarhed
Bruger - Personligt 450 kr.
(450 kr. i 2025)
  X   X X Ret til deltagelse i medlemsmøder og arrangement samt at deltage i brugsklasser ved show/kåring i foreningsregi Deltagelse i Generalforsamlingen uden stemmeret og valgbarhed
Introduktion** Der udmeldes snarest et administrationsgebyr   X   X   X Deltagelse i Generalforsamlingen uden stemmeret og valgbarhed

* Familiemedlemskab dækker familiemedlemmer, der bor på samme adresse og giver ret til at lade hele husstanden udstille dyr med flere udstillernavne. Et familiemedlemskab giver to stemmer ved generalforsamlingen.
** Kan kun tegnes for nye medlemmer af eksisterende avlermedlemmer - navnet på den solgte welshpony skal venligst oplyses.


Henvendelse om oprettelse af medlemskab rettes til:

Linda Weyhe-Jeppesen

Tlf: 42 63 15 24

Email: eskedal2005@mail.dk

For at undgå at overhøre eller overse beskeder om medlemskab, modtages disse ikke pr. SMS eller telefonsvarer.
Henvendelse om medlemskab bedes ske pr. telefon eller mail.

Ved henvendelse om medlemskab fremsendes velkomstbrev med oplysning om betaling via bankoverførsel. Når indbetalingen er registreret, fremsendes medlemsnummer og foreningens årbog.

Foreningens vedtægter, information om sektionerne og vejledning vedr. fremvisning kan printes fra denne web-side.

Der er muligt at indbetale kontingent direkte på foreningens konto: 7613-1007643 eller via MobilePay. Nummeret er 370362
- husk at påføre navn + "medlemskab" på indbetalingen samt at fremsende oplysninger om navn, adresse og evt. telefonnummer til eskedal2005@mail.dk

Ved betaling af kontingent fra udlandet benyttes nedenstående oplysninger:
Kontohaver : Welsh Ponyer & Cob Avlen i Danmark
Vist konto : Mellemkonto 76131007643
IBAN kontonummer : DK1976130001007643
SWIFT-adresse/BIC : JYBADKKK

Kontingent betales én gang årligt inden udgangen af januar direkte til foreningens konto: 7613-1007643
For nye medlemmer gælder et medlemskab for resten af kalenderåret.

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til anden person.

Medlemskab kan ikke tegnes for mindre end 1 år ad gangen og følger altid kalenderåret. Ved indmeldelse efter 1. november er medlemskabet gældende for det følgende kalenderår. Alle medlemmer kan ændre medlemskab ved årskiftet i forbindelse med kontingentbetaling.