Bliv sponsor

Stutteri annonce:
En SYNLIG plads på forsiden af welshponyer.dk kan købes til Stutteri-annonce. Stutteri-annonce kan være en beskrivelse af dit stutteri, din pony, eller måske din hingst. Omtalen er incl. billeder, heraf et billede på forsiden.
Praktisk:
Du bestiller en ønsket periode hos Malene Andersen, mail: dankirkebycobs@gmail.com, tlf: 20 49 83 27 eller Heidi Borch Jørgensen, mail: heidiborch85@gmail.com, tlf: 40 71 72 18
Tekst og billeder sendes til Jette på granhoj@mail.tele.dk. Teksten kunne være omtale, historien om stutteriet, samt billeder. På hjemmesiden vil der være en kort omtale på forsiden med et billede.
Den øvrige del af artiklen henvises der til via et link. Her der der mulighed for flere billeder. Der kan være et link til stutteriets hjemmeside – direkte i omtalen.
Billederne kan skiftes flere gange i perioden, dog max 3 gange i løbet af 14 dage.
Annoncen vil være synlig i min. 14 dage

Pris 500.-
 

Retningslinier for tegning af sponsoraftaler i Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark (WPCA).

Sponsoraftaler kan forhandles af alle medlemmer af bestyrelsen for WPCA, men den endelige aftale indgås af formanden for WPCA.

Aftaler er normalt 1 årlige aftaler – regnet fra 1. januar – 31.december.

Betaling for aftalen skal betales til foreningens hovedkonto (ved kasserer) senest en måned efter aftalens indgåelse – dog senest 1. januar ved kontraktperiodens start.

Der kan tegnes flere sponsorrater indenfor samme produktområde (f.eks. hesteforsikring, hestefoder).

I sponsorater sælger vi:

Type a Firmalogo på www.welshponyer.dk med link til sponsorens webside.

Type b Firmalogo på velkomstbreve nye medlemmer, generelle foreningsbreve og nyhedsmails

Type c 1 side farveannonce i foreningens årbog (A5)

Type d 1 side annonce i kataloger til foreningens aktiviteter (A4 og A5)

Type e Mulighed for sponsorfirmaer til at opstille udstillingsbod (telte og trailer), skilte, bannere/flag på udstillingspladser til foreningsarrangementer. Firmaerne afholder selv udgifterne til opsætning og oprydning, samt materialeudgifter. Der må gerne foregå salg af sponsorfirmaernes produkter fra deres bod.

Priser:

Type a kr. 2.500,-

Type b kr. 2.500,-

Type c kr. 1.200,-

Type d kr. 2.500,-

Type e kr. 2.500,-

Type a – e tilsammen kan fås for en rabatpris af kr. 8.000,-
 

På bestyrelsens vegne

Henriette Lindberg

lindbergogjensby@mail.tele.dk